Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za sve vrste medicinskih prevoda. Cene mogu biti različite zavisno od tipa i složenosti teksta. Ukoliko želite konkretnu procenu prevoda pošaljite nam upit.

Kada se prevode medicinski dokumenti, izuzetno je važno da se prevod uradi precizno i brzo, ali i da bude potpuno razumljiv medicinskom osoblju, koje se može osloniti na njega.

Medicinski prevod ili prevod medicinske dokumentacije spada u visokospecijalizovano polje prevođenja zbog tehničke, uskostručne i vrlo osetljive prirode dokumenata. Obično su medicinski i farmaceutski tekstovi teški za razumevanje na izvornom jeziku zbog velikog broja specifičnih termina; stoga je važno da konačan prevod ne bude samo tehnički i stilski tačan, nego je još važnije da bude potpuno razumljiv izvornom govornikuPod pojmom medicinske dokumentacije podrazumevamo dokumenta iz oblasti medicine i farmacije:

 • Prevod lekarskih nalaza
 • Prevod otpusne liste
 • Prevod izveštaja lekara specijaliste
 • Prevod laboratorijskih nalaza
 • Prevod istorije bolesti
 • Prevod uputstva za korišćenje lekova
 • Prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • Prevod dokumenta za registraciju lekova
 • Klinička ispitivanja i itd.
 • Naši klijenti

  Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!