Prevodilačka agencija Swan » Prevodilac za ruski jezik

Prevodilac za ruski jezik

Ruski jezik (rus. rússkiй яzы́k) je zvanični jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR, te isto tako i na područjima kompaktnog stanovištva emigranata iz zemalja bivšeg SSSR, kao što su Izrael, Nemačka, Kanada, Sjedinjene Američke Države, itd. — kao maternji jezik dela stanovništva i kao jezik međunarodne komunikacije.

Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi.


Rusko - Srpski » Srpsko - Ruski prevodilac

Potražite prevodilačke usluge profesionalne agencije za jezike za prevode sa ruskog na srpski i sa srpskog na ruski.

Prevod sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski

Usluge overenih prevoda Prevod akademskih transkripata Prevod izvoda stanja na računu i finansijskih izveštaja Prevod brošure
Prevod izvoda iz matične knjige rođenih Prevod radnih dozvola Prevod dokumenata koji se podnose nadležnim organima Prevod vozačke dozvole
Prevod izvoda iz matične knjige umrlih Prevod diploma i uverenja Prevod uverenja o razvodu braka Prevod molbe za zaposlenje
Usluge finansijskih prevoda Prevodi lične karte Prevod potvrde o prihodima Prevod pravnih tekstova
Tehnički prevodi Prevodi medicinske dokumentacije Prevod web stranica Usluge hitnih ili brzih prevoda
TRAŽITE PONUDU