Prevod medicinske dokumentacije

Kada se prevode medicinski dokumenti, izuzetno je važno da se prevod uradi precizno i brzo, ali i da bude potpuno razumljiv medicinskom osoblju, koje se može osloniti na njega.

Obično su medicinski i farmaceutski tekstovi teški za razumevanje na izvornom jeziku zbog velikog broja specifičnih termina; stoga je važno da konačan prevod ne bude samo tehnički i stilski tačan, nego je još važnije da bude potpuno razumljiv izvornom govorniku

Molimo vas da preko našeg kontaktnog obrasca zatražite brzu ponudu za svoj medicinski projekat!


Pod pojmom medicinske dokumentacije podrazumevamo dokumenta iz oblasti medicine i farmacije:

 • Prevod lekarskkih nalaza
 • Prevod otpusne liste
 • Prevod izveštaja lekara specijaliste
 • Prevod laboratorijskih nalaza
 • Prevod istorije bolesti
 • Prevod uputstva za korišćenje lekova
 • Prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • Prevod dokumenta za registraciju lekova
 • Klinička ispitivanja i itd.
 • Naši klijenti

  Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!