Potreban vam je prevod medicinske dokumentacije

Potreban vam je prevod medicinske dokumentacije?

Kada se prevode medicinski dokumenti, izuzetno je važno da se prevod uradi precizno i brzo, ali i da bude potpuno razumljiv medicinskom osoblju, koje se može osloniti na njega.

Obično su medicinski i farmaceutski tekstovi teški za razumevanje na izvornom jeziku zbog velikog broja specifičnih termina; stoga je važno da konačan prevod ne bude samo tehnički i stilski tačan, nego je još važnije da bude potpuno razumljiv izvornom govorniku.

Molimo vas da preko našeg kontaktnog obrasca zatražite brzu ponudu za svoj medicinski projekat!

Šta sve ubrajamo u prevod medicinske dokumentacije?

Pod pojmom medicinske dokumentacije podrazumevamo dokumenta iz oblasti medicine i farmacije:

☑ lekarske nalaze
☑ otpusne liste
☑ izveštaje lekara specijaliste
☑ laboratorijske nalaze
☑ istorije bolesti
☑ uputstva za korišćenje lekova
☑ specifikacije farmaceutskih proizvoda
☑ dokumenta za registraciju lekovav
☑ klinička ispitivanja.


Kontaktirajte naš tim da biste saznali kako prevodi mogu da pomognu vašoj kompanijiNaši klijenti

klijenti prevodilačke agencije