Prevodilac i sudski tumač za francski jezike

Online prevodilac za francski jezik

Prevodilačka agencija Swan Translations nudi prevod sa i na francuski jezik. Naši prevodioci za francuski jezik vam stoje na usluzi za:

▷ prevod sa francuskog na srpski jezik
▷ prevod sa srpskog na francuski jezik
▷ prevod sa francuskog na druge strane jezike
▷ prevod sa stranih jezika na francuski jezik


Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

▷ overeni prevod sudskog tumača za francuski jezik
▷ overa već prevedenog teksta
▷ lektura i korektura teksta koji je na francuskom jeziku

Kontaktirajte naš tim da biste saznali kako prevodi mogu da pomognu vašoj kompaniji

Francuski jezik

Francuski jezik (prevod sa srpskog na francuski (la langue française)) je jedan od romanskih jezika koje se primarno koristi u Francuskoj i Belgiji, u bivšim kolonijama koje su držali govornici ovog jezika, te u nekim drugim područjima, kao sto je npr. Quebec u Kanadi. Ovaj jezik koriste 77 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, te 128 miliona ljudi kao drugi jezik. Francuski jezik je jedanesti po broju govornika.

Prevod medicinske dokumentacije

Kada je u pitanju prevod medicinske dokumentacije, najmanja greška može da bude veoma opasna po zdravlje, odnosno, život pacijenta. Nedoumica ili dvosmislenost koja se tiče doze, načina primene leka ili alergija može imati ozbiljne, pa čak i fatalne posledice. Zato je najbolje da se u ovakvim situacijama ne oslanjate na prevod platforme Google Translate, već da angažujete profesionalnog prevodioca ili prevodilačku agenciju. Profesionalna prevodilačka agencija, koristeći prevodilačke programe poput Tradosa, klijentu isporučuje prevode ujednačene terminologije. Kvalitet i konzistentnost su važni ukoliko je u pitanju obimnija dokumentacija.

Prevodi na francuski na koje se možete osloniti

Naši jezičari su izuzetno stručni u oblasti prevođenja a naši sistemi internog testiranja i ocenjivanja obezbeđuju da klijenti dobiju najkvalitetnije prevode. Možemo pružiti overene prevode za skoro svaku zemlju, uključujući overene prevode iz oblasti prava.

Naši klijenti

Swan Translation Clients