Prevodilac i sudski tumač za nemački jezike

Online prevodilac za nemački jezik


Prevodilačka agencija Swan Translations nudi prevod sa i na nemački jezik. Naši prevodioci za nemački jezik vam stoje na usluzi za:

▷ prevod sa nemačkog na srpski jezik
▷ prevod sa srpskog na nemački jezik
▷ prevod sa nemačkog na druge strane jezike
▷ prevod sa stranih jezika na nemački jezik


Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

▷ overeni prevod sudskog tumača za nemački jezik
▷ overa već prevedenog teksta
▷ lektura i korektura teksta koji je na nemačkom jeziku


Kontaktirajte naš tim da biste saznali kako prevodi mogu da pomognu vašoj kompaniji

Nemački jezik

Nemački jezik (prevod sa srpskog na nemački (Übersetzung Serbisch Deutsch)), je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske.

Prevodi na nemački na koje se možete osloniti

Naši jezičari su izuzetno stručni u oblasti prevođenja a naši sistemi internog testiranja i ocenjivanja obezbeđuju da klijenti dobiju najkvalitetnije prevode. Možemo pružiti overene prevode za skoro svaku zemlju, uključujući overene prevode iz oblasti prava.

Naši klijenti

Swan Translation Clients