Sudski tumač i prevodilac za francuski jezik

Prevodilačka agencija Swan uvek ide korak napred, tako svim klijentima nudimo i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa francuskog na mnoge svetske jezike, odnosno sa preko 50 svetskih jezika na francuski. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači za francuski jezik, ali i stručnjaci koji su usmereni na prevode i overu sadržaja za mnoge svetske jezike, te kod nas možete u relativno kratkom roku dobiti obradu dokumenata i ostalih materijala.Prevod sa overom sudskog tumača za francuski jezik

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za francuski jezik i sa francuskog na srpski jezik. Sudski tumač za francuski jezik vrši overu:

  • ugovora,
  • sertifikata,
  • ličnih dokumenta,
  • svedočanstva, potvrda, diploma,
  • izvoda iz registara,
  • ovlašćenja i punomoćja,
  • policijskih izveštaja,
  • lekarskih nalaza
Francuski jezik

Francuski jezik (prevod sa srpskog na francuski (la langue française)) je jedan od romanskih jezika koje se primarno koristi u Francuskoj i Belgiji, u bivšim kolonijama koje su držali govornici ovog jezika, te u nekim drugim područjima, kao sto je npr. Quebec u Kanadi. Francuski jezik koriste 77 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, te 128 miliona ljudi kao drugi jezik. Francuski jezik je jedanesti po broju govornika.

Naši saradnice se nalaze na lokacijama: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Skoplje, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Minhen, Stokholam, London

Sudski tumač i prevodilac za francuski jezik: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Skoplje, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Minhen, Stokholam, London. Zatražite besplatnu ponudu!

Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!