Sudski tumač i prevodilac za italijanski jezik

Prevodilačka agencija Swan uvek ide korak napred, tako svim klijentima nudimo i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa italijanskog na mnoge svetske jezike, odnosno sa preko 50 svetskih jezika na italijanski. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači za italijanski jezik, ali i stručnjaci koji su usmereni na prevode i overu sadržaja za mnoge svetske jezike, te kod nas možete u relativno kratkom roku dobiti obradu dokumenata i ostalih materijala.Prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za italijanski jezik i sa italijanskog na srpski jezik. Sudski tumač za italijanski jezik vrši overu:

  • ugovora,
  • sertifikata,
  • ličnih dokumenta,
  • svedočanstva, potvrda, diploma,
  • izvoda iz registara,
  • ovlašćenja i punomoćja,
  • policijskih izveštaja,
  • lekarskih nalaza
Italijanski jezik

Italijanski jezik (prevodilac sa srpskog na italijanski (italiano ili ital. lingua italiana)) je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Standardni italijanski jezik temelji se na firentinskom narječju. Ima duple (ili duge) suglasnike, kao latinski (za razliku od drugih romanskih jezika, kao španski). Kao kod drugih romanskih jezika, izuzev francuskog, naglasak reči je različit. Piše se latinicom.

Naši saradnice se nalaze na lokacijama: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Skoplje, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Minhen, Stokholam, London

Sudski tumač i prevodilac za italijanski jezik: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Skoplje, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Minhen, Stokholam, London. Zatražite besplatnu ponudu!

Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!