Sudski tumač i prevodilac za švedski jezik

Prevodilačka agencija Swan uvek ide korak napred, tako svim klijentima nudimo i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa švedskog na mnoge svetske jezike, odnosno sa preko 50 svetskih jezika na švedski. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači za švedski jezik, ali i stručnjaci koji su usmereni na prevode i overu sadržaja za mnoge svetske jezike, te kod nas možete u relativno kratkom roku dobiti obradu dokumenata i ostalih materijala.Prevod sa overom sudskog tumača za švedski jezik

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za švedski jezik i sa švedskog na srpski jezik. Sudski tumač za švedski jezik vrši overu:

  • ugovora,
  • sertifikata,
  • ličnih dokumenta,
  • svedočanstva, potvrda, diploma,
  • izvoda iz registara,
  • ovlašćenja i punomoćja,
  • policijskih izveštaja,
  • lekarskih nalaza
Švedski jezik

Švedski jezik prevod sa srpskog na švedski je jezik kojim govori približno 9,3 miliona ljudi. Kao poseban jezik javlja se u VIII veku. Spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan jezik je u Švedskoj, Finskoj i u Evropskoj uniji. Švedski jezik je najbliskiji danskom i norveškom jeziku. Govornici ovih jezika se lako međusobno razumeju. Švedski je jezik sa visokim stepenom standardizacije. Standardni švedski se temelji na jeziku koji se govori u glavnom gradu Stokholmu.

Naši saradnice se nalaze na lokacijama: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Skoplje, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Minhen, Stokholam, London

Sudski tumač i prevodilac za švedski jezik: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Skoplje, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Minhen, Stokholam, London. Zatražite besplatnu ponudu!

Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!