vrsta dokumenata

Sudski tumač je osoba sa visokim, stručnim i usavršenim jezičkim obrazovanjem, postavljena od nadležnog suda, koja svojim pečatom i potpisom dokazuje da je prevedeni dokument istovetan originalu. Naši sudski tumači i prevodioci su diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Nudimo vam vrhunski kvalitet profesionalnih prevoda po veoma povoljnim cenama kao i besplatnu dostavu prevedenih dokumenata. Prevodimo i overavamo lična dokumenta građana: diplome, svedočanstva, potvrde, ugovore, uvernja i slično, pravna i sudska dokumenta, dokumentaciju društava, tehničku dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja i sl.


Vrste dokumenata koje prevodimo:

Usluge overenih prevoda
Prevod akademskih transkripta
Prevod izvoda stanja na računu i finansijskih izveštaja
Prevod brošure
Prevod izvoda iz matične knjige rođenih
Prevod radnih dozvola
Prevod dokumenata koji se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili Srbij
Prevod vozačke dozvole
Prevod izvoda iz matične knjige umrlih
Prevod diploma i uverenja o završenom školovanju
Prevod uverenja o razvodu braka
Prevod molbe za zaposlenje / motivacionog pisma
Usluge finansijskih prevoda
Prevodi lične karte
Prevod potvrde o prihodima i platne liste
Usluge pravnih prevoda
Usluge prevoda uverenja o sklapanju braka
Usluge prevoda pasoša
Prevod dokumenata o transportu, isporuci i logistici
Prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju
Usluge tehničkih prevoda
Računi za komunalije / Ugovori o stanovanju
Usluge hitnih ili brzih prevoda
Usluge prevoda testamenta/oporuke

Prevodilac i sudski tumač

za engleski jezik
za nemački jezik
za španski jezik
za italijanski jezik
za francuski jezik
za ruski jezik
za slovenački jezik
za makedonski jezik
za hrvatski jezik
za holandski jezik
za mađarski jezik
za bugarski jezik
za rumunski jezik
za češki jezik
za slovački jezik
za albanski jezik
za norveški jezik
za švedski jezik
za grčki jezik
za danski jezik
za portugalski jezik
za ukrajinski jezik
za kineski jezik
za arapski jezik

Kontaktirajte naš tim da biste saznali kako prevodi mogu da pomognu vašoj kompaniji

Naši klijenti

Swan Translation Clients