Kako tražiti cenu prevoda?

Da li Vam je po prvi put potrebna usluga prevođenja? Da li znate koje informacije treba da date kada tražite cenu prevoda?

Znamo da to nije viša matematika, ali postoje važne informacije koje trebate spomenuti da biste od agencije dobili željene odgovore i da biste saznali koliko vremena će im biti potrebno da prevedu Vaše dokumente.

Izvorni i ciljni jezik

Profesionalni prevodioci obično prevode na svoj maternji jezik, a postoje određeni jezički parovi za koje je teže dobiti prevod. Dakle, procenat cene vašeg dokumenta određuju i izvorni i ciljni jezik.

Kada tražite cenu za prevod, ne bi trebalo da navedete samo obim posla, čak i ako dokument pošaljete agenciji na procenu. Morate navesti i jezike, ne možete pretpostaviti da znaju da želite prevod sa srpskog na engleski. Pošto je cena prevoda različita sa japanskog na francuski ili bilo koji drugi jezik. To je najvažnija informacija koju treba pružiti kada tražite ponudu.

Obim posla

Možete priložiti tekst koji treba prevesti da biste dobili procenu obima posla i vremena koje će prevodiocu biti potrebno za isporuku.

Ali ako Vam tekst nije na raspolaganju u vreme traženja cene ili ga ne možete poslati iz razloga poverljivosti, moraćete da navedete tačan broj reči ili znakova koje treba prevesti.

I to je sve. Imajte na umu da će sve dodatne informacije biti korisne za prevodilačku agenciju Swan. Međutim, uz ova tri aspekta moći ćete da dobijete preciznu cenu.

Kontaktirajte naš tim da biste saznali kako prevodi mogu da pomognu vašoj kompaniji

Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!