Prevod pravnih dokumenata

Pravni prevodi predstavljaju oblast koja je možda najzahtevnija i najosetljivija u smislu preciznosti i celovitosti. Od prevoda ugovora, statuta akcionarskog društva i drugih ugovornih dokumenata do prevoda zakona ili predloga za izmenu zakona, sve ove prevode moraju uraditi stručni prevodioci.Naši prevodioci su iskusni i stručni u oblasti prava, neki od njih su pravnici, dok ostali koji to nisu mogu da se oslone na pomoć naših saradnika i partnera koji su diplomirani pravnici i koji se bave pravom u zemljama u kojima se govori jezik na koji se prevodi.

Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!