STANDARDNI

0,05 / po reči

  • Visokokvalitetni prevod namenjen za profesionalnu upotrebu
  • A4 format
  • A4 format papira 70% teksta

DODATNA USLUGA

20-30 € / sat

  • Transkripcija
  • Tumačenje/Usmeno prevođenje
  • DTP usluge

Kombinacija jezika

Koji faktori utiču na određivanje cene prevoda? Cene prevoda zavise od nekoliko faktora: složenosti ili tehničke prirode sadržaja koji se prevodi, kombinacije jezika, količine i vremena isporuke, ponavljanja sadržaja itd.

Treba imati na umu da će cana vašeg prevoda zavisiti i od kombinacije jezika koja vam je potrebna, drugim rečima, od izvornog i ciljnog jezika. Prevod popularne jezičke kombinacije će biti jeftiniji nego prevod ređe kombinacije, jer je na raspolaganju manji broj prevodilaca.

Kontaktirajte naš tim da biste saznali kako prevodi mogu da pomognu vašoj kompaniji


Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!