Medicinska dokumentacija

Kada se prevode medicinski dokumenti, izuzetno je važno da se prevod uradi precizno i brzo, ali i da bude potpuno razumljiv medicinskom osoblju, koje se može osloniti na njega.

Medicinski prevod ili prevod medicinske dokumentacije spada u visokospecijalizovano polje prevođenja zbog tehničke, uskostručne i vrlo osetljive prirode dokumenata. Obično su medicinski i farmaceutski tekstovi teški za razumevanje na izvornom jeziku zbog velikog broja specifičnih termina; stoga je važno da konačan prevod ne bude samo tehnički i stilski tačan, nego je još važnije da bude potpuno razumljiv izvornom govornikuPod pojmom medicinske dokumentacije podrazumevamo dokumenta iz oblasti medicine i farmacije:
 • Prevod lekarskih nalaza
 • Prevod otpusne liste
 • Prevod izveštaja lekara specijaliste
 • Prevod laboratorijskih nalaza
 • Prevod istorije bolesti
 • Prevod uputstva za korišćenje lekova
 • Prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • Prevod dokumenta za registraciju lekova
 • Klinička ispitivanja i itd.

 • Lečenje u inostranstvu

  Usled sveprisutnih migracija stanovništva, prevod medicinske dokumentacije je sve češći zahtev u našoj agenciji. Izuzetno je važno da pacijent, kao i inostrano medicinsko osoblje, može da pročita i razume izveštaj lekara specijaliste, uput za dalje lečenje, saglasnost ili jednostavno recept. Zato je najbolje da se u ovakvim situacijama ne oslanjate na prevod platforme Google Translate, već da angažujete profesionalnog prevodioca ili prevodilačku agenciju Swan.

  Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za sve vrste medicinskih prevoda. Cene mogu biti različite zavisno od tipa i složenosti teksta. Ukoliko želite konkretnu procenu prevoda pošaljite nam upit.
  Naši klijenti